Privacyverklaring

weTech academy, gevestigd aan Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • webshop@wetech.be 
 • Breedstraat 152 
 • 9100 Sint-Niklaas 
 • +32 3 777 07 06

Persoonsgegevens die wij verwerken

De webshop van weTech academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Herkomstpagina
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De webshop van weTech academy verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 • Voor- en achternaam
 • Klasgroep leerling

Bestellingen op onze webshop mogen enkel geplaatst worden door de ouders of voogd van de leerling of door meerderjarige leerlingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@wetech.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De webshop van weTech academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U op de hoogte te houden van de status van uw bestelling
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

De webshop van weTech academy neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van weTech academy) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De webshop van weTech academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Van de belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Bewaar zelf ook de facturen van je aankopen goed, voor bijvoorbeeld de garantie.

Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode verwijderen we uw persoonlijke gegevens en gebruiken we de aankoopgegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Delen van persoonsgegevens met derden

WeTech academy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Leveranciers: naam, voornaam en klas van de leerling teneinde een correcte en vlotte levering te garanderen.

Betaalpartner: geen persoonsgegevens worden gedeeld. Het totaalbedrag van de aankoop wordt gecommuniceerd. Uw persoonsgegevens nodig voor een correcte afhandeling van de betaling (bv. betaalgegevens, eventueel achter- en voornaam, eventueel adresgegevens) worden u door de betaalpartner expliciet gevraagd. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van onze betaalpartner.

Met leveranciers van schoolbenodigdheden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WeTech academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De webshop van weTech academy gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie omtrent de cookies die worden gebruikt verwijzen wij naar de cookieverklaring op onze webshop.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Inzien: U kan uw persoonsgegevens inzien via de persoonlijke instellingen van uw account. Na het inloggen op onze webshop hebt u via de knop ‘mijn persoonsgegevens’ de mogelijkheid om automatisch een kopie van uw persoonsgegevens te downloaden als een PDF- of CSV-bestand.

Wijzigen: U kan uw persoonsgegevens wijzigen via de persoonlijke instellingen van uw account. Na het inloggen op onze webshop hebt u via de knoppen ‘informatie’ en ‘adressen’ uw persoonsgegevens wijzigen. Gegevens over uw bezoeken aan de webshop en/of aankopen aanpassen kan door een aanvraag in te dienen via de contactpagina van onze webshop. U dient hiervoor ingelogd te zijn op het account waaraan u wijzigingen wenst door te voeren. Binnen vier weken (excl. schoolvakanties) verwerken wij uw aanvraag.

Verwijderen: Uw persoonsgegevens verwijderen uit de database van onze webshop kan door een aanvraag in te dienen via de contactpagina van onze webshop. U dient hiervoor ingelogd te zijn op het account dat u wenst te verwijderen. Binnen vier weken (excl. schoolvakanties) verwerken wij uw aanvraag. Uw aankopen en facturen worden op wettelijke basis zeven jaar bewaard. De aankopen worden in de database na verwijdering van uw account omgezet naar een anoniem account.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar webshop@wetech.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. weTech academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. WeTech academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WeTech academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@wetech.be